1. Allmänt

Wear At Work AB (”WAW”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder WAWs hemsidor.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. WAW har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Hur hanterar vi dina uppgifter?

För beställning av varor från vår webbutik samt för att vara kund hos oss krävs att vi registrerar och godkänner dina uppgifter.

Vi kan komma att lämna dina uppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. 

3. Vem ansvarar för era uppgifter

Wear At Work AB, org.nummer: 559055-3920, med adress på Kåkbrinken 5, 111 27 Stockholm, ansvarar för hantering av era uppgifter på hemsidan och i affärssystemet.

Ni kan kontakta oss genom att maila till info@waw.se.