…
Play

Hållbarhet

Vi bryr oss

Tänk. Om. Det är något vi gör dagligen. Vi funderar på hur vi ska kunna utveckla ännu bättre produkter, det handlar givetvis om att göra ännu bättre plagg – men att producera kläder är ett stort ansvar. Vi har ett ansvar för att göra det vi kan bäst, att utveckla och producera lätta arbets- och profilkläder, på ett så hållbart sätt som möjligt.

Egentligen är det högst naturligt. Vi vill som de flesta andra kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde vårt bästa för att bidra till en hållbarare värld. Tänk – om vi gör så där istället, hur blir det då?

Den cirkulära ekonomin tvingar oss att tänka till. Och om man tänker lite smartare kommer man lite längre. Det är lite av vårt motto på WAW. Det innefattar även hur vi arbetar med hållbarhet. En del kallar det CSR. Vi kallar det att bry sig.


Hållbarhet ur tre perspektiv

Miljöperspektiv för textilproduktion

I en produktionsprocess finns det många delar som påverkar miljön. Det handlar om materialval, hur lite spill som blir över, vilka kemikalier som tillsatts – och hur själva produktionen sker. Det kan gälla infärgning, produktionsteknik, energiåtgång med mera. Transportlösningen är en annan faktor som påverkar. Genom att ta hem större partier kan man effektivisera transporterna. Det är ett av skälen till att WAW har ett av marknadens mest välfyllda lager.

En annan viktig del är hur produkterna förpackas, där vi i så hög grad som möjligt eftersträvar återvinningsbara lösningar.

För att hela tiden fortsätta att utvecklas och sträva efter bättre, och mer hållbara lösningar är vi ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015. Det är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Corporate Social Responsibility

Vi har alla sett på TV hur dåliga förhållandena kan vara i textilfabriker runt om i världen. För att verkligen få veta hur det går till i vardagen vid tillverkningen så har vi valt att arbeta med utvalda fabriker där vi har ett långt samarbete och full kontroll över produktionen. Därför är vi också med i BSCI (Business Social Compliance Initiative) som är den ledande globala organisationen för öppen och hållbar handel som samlar aktörer från mer än 40 länder. BSCI som verkar för att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt. Mer information om arbetet och vår gemensamma Code of Conduct hittar du på amfori.org.

Wear At Work arbetar aktivt med att påverka förhållandena lokalt – där du som väljer våra produkter är viktig för att driva på en positiv utveckling i det lokala samhället. De anställda ska ha goda arbetsvillkor, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt och ha en självklar rätt att bilda fackföreningar. Och det gäller givetvis även i Sverige, WAW ska vara ett bra företag att arbeta på.

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är självklara för oss – och det ska även gälla våra underleverantörer. Den innebär bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, vilket för oss i Sverige kan låta självklart. Vi gillar mångfald och ser det som en fördel att alla kan bidra med olika perspektiv och kompetenser. Oavsett kön, kultur, sexuell läggning eller utbildning. Vi bryr oss.

Ekonomiskt perspektiv för textilproduktion

Som företag är ekonomin central för att överleva. Vi ska vara en del av ett ekonomiskt system där både vi som arbetar på företaget och våra kunder ska ha ett sunt ekonomiskt utbyte av affären. En sund ekonomi innebär att vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt effektivt för alla parter, utan att tappa miljö- och sociala perspektiv.

Kontakta oss.